STYRET 2021

FUNKSJON NAVN
TELEFON
E-MAIL
Leder Egil Alv Andreassen
480 97 001
E-mail
Nestleder Hanne Kruse Rasmussen
990 90 469
E-mail
 

Marianne Østbø

976 45 207

E-mail

  Ingvild Grøsfjeld
976 01 955
E-mail
  Erik Vengnes
930 88 717
E-mail
  Sven Erik Jonassen
906 35 236
E-mail
  Edd Hillstad
982 37 807
E-mail
1. Varemedlem Hilde Kristin Lindemark
932 57 284
E-mail
2. Varamedlem Erik Floen
995 89 898
E-mail

 

KONTROLLUTVALG

FUNKSJON NAVN
TELEFON
E-MAIL
Medlem Janka Rom
932 01 366
E-mail
Medlem Arne Tvedt-Gundersen
922 60 034
E-mail
Varamedlem Christian Bull
911 79 722
E-mail

 

ANDRE KONTAKTER

Leder valgkomite Ellen Sebbø Undset
932 99 604
E-mail
Hederstegnkomite Svenn Erik Sandsmark
913 40 144
E-mail
WEB Bernd Lahmeyer
904 79 105
E-mail

(Valgt på årsmøte 25. februar 21)

Stavanger Roklub, Postboks 652, 4003 Stavanger
Organisasjonsnummer 983 498 701
Bankkonto nummer 3201.08.91700
Telefon båtnaust 51 89 36 68
post@stavanger-roklub.no

 
bunn Webdesign