Søndagskafé

MELLOM kl 11.00-15.00.
SØNDAGER HELE ÅRET (untatt skolens sommerferie)
Ta med venner og familie og kom.

Kafeen er et viktig bidrag til klubben både økonomisk og som et ansikt utad, som ansvarlig for kafeen så har dere et ansvar for både å presentere og representere klubben på beste mulige måte! Fornøyde kunder gir positive ringvirkninger for klubben langt utover det økonomiske!

For spørsmål om vaktlister og bemanning ta kontakt med Hilde Kristin Lindemark (932 57 284) som er ansvarlig. Må du melde forfall eller ønsker du å bytte helg, så gjør det innbyrdes med andre men lag klare og ryddige avtaler! Husk å sende SMS/mail til neste mann på vaktlisten.

 
bunn Webdesign