Historie

Stavanger Roklub som ble stiftet 9.april 1894 er Stavanger nest eldste idrettslag og en av de eldste roklubbene i Norge.
Klubben har lang tradisjon for sportslig suksess, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi håper selvfølgelig å kunne bringe denne tradisjonen videre, og i så måte er forholdene lagt godt til rette med vårt nye klubbhus ved Stokkavannet. Jeg tør nesten å påstå at vi har et av Norges fineste roanlegg.

Men det aller viktigste er og blir et godt klubbmiljø (og at vi har gode ledere og dyktige trenere). Vi bruker derfor mye tid på skolering av trenere og på å bygge det sosiale fellesskapet i klubben.

Romateriell er utrolig dyrt i anskaffelse, men de siste årene har vi etter knallhard jobbing med økonomien greidd å fornye båtparken og utstyret ellers. Vi kan nå stolt si at vi er i mål med det aller meste. Alt dette kostbare utstyret står gratis til disposisjon for våre medlemmer, enten det er båter, romaskiner eller utstyr i vektrommet. Det eneste som gjenstår på ønskelisten er en ny åtter (Vil du kjøpe et sete?) og noen nye trimmere.

Driften av Stavanger Roklub er basert på frivillighet og dugnadsinnsats fra medlemmene. Vår eneste ”faste inntekt” er det vi får inn på søndagskafeen. Alle andre inntekter må skaffes til veie på andre måter. Derfor en stor takk til de av våre medlemmer som står på med dugnader og ”vaffelsalg” for å skaffe inntekter til driften.

Stavanger Roklub, Postboks 652, 4003 Stavanger.
Telefon klubbhus 51 89 36 68.
Organisasjonsnummer 983 498 7001.
Bankkontonummer 3201 08 91700.

 
bunn Webdesign